"Staxanovets": Klaviatura qo'l yozuvi - bu ma'lumot yo'qotilishining oldini olish, xavflarni kamaytirish va kompaniyada ishni tashkil qilish uchun musiqa asbobidir. Tizim har bir xodimning yollash xususiyatlarini tahlil qiladi va raqamli xususiyatlarni yaratadi.

Клавиатурный почерк