Мониторинг сотрудников

Dasturiy ta'minot paketidan foydalanish:

Xodimlar, xo'jayin ofisda bo'lmaganda, aslida nima qilishadi?

Korxonada intizomni qanday saqlash kerak?

Xodimning haqiqiy tayyorgarlik darajasini qanday aniqlash mumkin?